Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Aktualności:

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Zambrów, z uwagi na planowaną zmianę sposobu realizacji zadania, unieważnia postępowanie dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert z dnia 23.12.2015r. dotyczącego prowadzenia przez placówki wsparcia dziennego zajęć pozalekcyjnych w czasie nauki i zajęć w ferie zimowe, z dziećmi zamieszkującymi w Zambrowie z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem, zapewnienie im opieki i wychowania, zabawy, organizacji czasu wolnego, pomocy w nauce, rozwoju zainteresowań, z uwzględnieniem treści profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w tych zajęciach, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5, i Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie.

 

Zambrów, dn. 30.12.2015r.

<< Powrót do poprzedniej strony

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org