Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Aktualności:

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Zambrów, z uwagi na planowaną zmianę sposobu realizacji zadania, unieważnia postępowanie dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert z dnia 9.12.2015r. dotyczącego organizacji wypoczynku wielodniowego zimowego z uwzględnieniem działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, dla uczniów zamieszkujących w Zambrowie, z rodzin z problemem alkoholowym  lub zagrożonych alkoholizmem – w formie powierzenia realizacji zadania.


Zambrów, dn. 30.12.2015r.

<< Powrót do poprzedniej strony

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org