Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Aktualności:

Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
             Tel. 86 271 32 51

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie informuje, że:

W wyniku ogłoszenia o naborze z dnia 26.05.2017r. na stanowisko urzędnicze w Referacie Świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie, umieszczonego na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń MOPS w Zambrowie, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego dokonano wyboru kandydata na to stanowisko:

       Katarzyna Długoborska, zam. 18-300 Zambrów

Ww. kandydatka spełniła wymogi niezbędne, wymagane w ogłoszeniu o naborze na to stanowisko, posiada wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w pracy w administracji  publicznej i wykazała się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomością zadań realizowanych na tym stanowisku i wskazanych w ogłoszeniu przepisów.


Zambrów, dn. 14.06.2017r.             

Janina Komorowska
         Dyrektor MOPS w Zambrowie

<< Powrót do poprzedniej strony

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org