Zambrów, ul. Fabryczna 3, tel: 86 271 32 51, fax: 86 271 24 82
wersja dla słabowidzących: A A

Pomoc społeczna

Wnioski o udzielenie pomocy społecznej można składać u pracowników socjalnych
od poniedziałku do piątku w godz.:

7.30 - 10.00 i 14.00 - 15.15

Przypis prawny

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu  socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

_____________________

       

          W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie pracę socjalną w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, świadczą:


Bożena Dąbrowska – Starszy pracownik socjalny

Pok. 328, tel. 86 271 32 51 wew. 29

Ulice:

Al. Woj. Pol.  Nr: 43, 44, 46    
Grunwaldzka Nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
Łąkowa                                              Rolnicza
Młynowa                                             Sosnowa
Obwodowa                                        Żeromskiego
Orzeszkowej                                      Żytnia


Hanna Poreda –Starszy pracownik socjalny

Pok. 328, tel. 86 271 32 51 wew. 29

Ulice:
 
Al. Woj. Pol. Nr: 48                           Lipowa
Białostocka                                       Prusa
Legionowa 4/38-52                         Słoneczna

 

Grażyna Pelczar - Starszy pracownik socjalny

Pok. 327, tel. 86 271 32 51 wew. 24

Ulice:

Al. Woj. Pol. Nr: 50, 52, 54, 58       Legionowa 4/1-15
Armii Krajowej                                  Przykoszarowa
Handlowa                                          Raginisa
Kolejowa                                           Targowa
Kościelna                                          Wiejska
Kościuszki                                         Wodna
Ks. Henryka Kulbata                        Wolska
Ks. Marcina Krajewskiego


Marianna Krystyna Ogonowska  – Starszy pracownik socjalny

Pok. 327, tel. 86 271 32 51 wew. 24

Ulice:

Kosteckiego                                    Polna
Legionowa 4/16-37                        Polowa
Papieża Jana Pawła II                   Świerkowa
Plac Sikorskiego


Krystyna Macutkiewicz – Starszy pracownik socjalny

Pok. 330, tel. 86 271 32 51 wew. 35

Ulice:

Al. Woj. Pol. Nr: 49A, 49B, 49C
Grunwaldzka Nr: 2, 2A, 2B, 5, 6, 7
Legionowa 6                                Pogodna
Leśników                                      Pułaskiego
Paderewskiego                           Słowackiego
Piaskowa                                      Strzelnicza
Podleśna                                       Wądołkowska


Marta Krajewska – Pracownik socjalny

Pok. 330, tel. 86 271 32 51 wew. 35

Ulice:

Al. Woj. Pol. 41A, 41B, 41C, 41D
Elektryczna                               Sienkiewicza 
Magazynowa                             Stokrotki
Mickiewicza                              Świętokrzyska
Moniuszki

Elżbieta Niewiarowska – Specjalista pracy socjalnej

Pok. 330, tel. 86 271 32 51 wew. 25

Ulice:

Bema                                          Wąska
Grabowska                                Wilsona
Łanowa                                      Wiśniowa
Łomżyńska                                Ustronna
                                                     Zaciszna

Grażyna Krajewska – Starszy pracownik socjalny

Pok. 330, tel. 86 271 32 51 wew. 35

Ulice:

Konopnickiej                           Prymasa S. Wyszyńskiego
Milenijna                                  Zielona
Podedwornego

Jadwiga Maciszewska – Starszy pracownik socjalny

Pok. 325, tel. 86 271 32 51 wew. 34

Ulice:

Al. Woj. Pol. Nr: 1-40, 60-96  
Brzozowa                                  Kosseckiego
Fabryczna                                 Nadrzeczna

Katarzyna Murawska –  Pracownik socjalny

Pok. 325, tel. 86 271 32 51 wew. 34

Ulice:

Al. Woj. Pol. 41                           Poświątne
Mazowiecka                                Willowa
Poligonowa
                                                                                                                

Anna Stachnik –  Pracownik socjalny

Pok. 323, tel. 86 271 32 51 wew. 31

Ulice:

71 Pułku Piechoty                      Obrońców Zambrowa
Chopina                                      Ogrodowa 
Cmentarna                                 Ostrowska
Jantarowa                                   Sadowa
Krótka


Pracownicy socjalni wykonują pracę w terenie w godzinach od 10.30 do 14.00,
w godzinach 7.30 do 10.30 i od 14.00 do 15.30 są do dyspozycji w siedzibie MOPS.

 

 
Projekt i realizacja: Katalog Firm znajdzfirme.org